เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันพุธที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ