เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดร. ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวบัณฑิตา บัวผัน พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวม และรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเเรมเอเชีย แอร์พอร์ต  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธาน เปิดการประชุม  ในครั้งนี้

สอบถามได้ค่ะ