สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สำหรับบุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความสนใจเสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร 02-280 0344

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา