ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้รับงบประมาณจากจังหวัดสระแก้ว ให้ดำเนินโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากัมพูชา) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำงานวิจัยเพื่อประเมินโครงการดังกล่าวสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
ประเมินโครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษากัมพูชา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น