ขั้นตอนการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (สำหรับผู้สมัครสอบ)