สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ. ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 1/2561 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่ม Al – Qaida) ในการนี้จึงขอแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ 5.1.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ อนึ่งห้ามมิให้ผู้ใดจัดหารวบรวมหรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดใดเพื่อการก่อการร้ายโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือโดยเจตนาให้เงินทุนทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดผู้ที่ฝ่าฝืนอาจจะมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 20 สิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา