แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งอายรยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คลิกที่นี่