สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการหารือคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://ops.sueksa.go.th/ “หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์”
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา