แหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรม ” สำเร็จได้ด้วยความเพียร “

ดร. โสภิต  วนิชย์ถนอม
นิติกร  สพป.สระแก้ว  เขต ๑   

ผู้ใดมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องปัญหาส่วนตัว ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจโหมกระหน่ำซ้ำเติม มีหนี้สินล้นพ้นตัว บุตรหลานติดยาเสพติด สามีเที่ยวเตร่ติดสุรา นารี พาชี กีฬาบัตร การพนัน ภริยากินเหล้า มีชู้ มีปัญหาความขัดแย้งในการทำงานอย่าท้อแต่ให้เพียรพยายาม อุตสาหะ มานะบากบั่น ขยัน อดทน ย่อมคลายทุกข์ลงได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรในเรื่องความเพียร พระองค์ถ่ายทอดความเพียรในพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” โดยสอนให้เห็นความเพียร ซึ่งพระมหาชนกเมื่อเรือเกิดพายุใหญ่ โหมกระหน่ำ คลื่นซัดจนเรือจวนจะแตก บรรดาพ่อค้าและลูกเรือ    พากันตระหนกตกใจ บวงสรวง อ้อนวอนเทพยดาขอให้รอดชีวิต แต่พระมหาชนกนั้นตั้งสติ เสวยอาหารจนอิ่มหนำ ทรงนำผ้ามาชุบน้ำมันจนชุ่ม แล้วนุ่งผ้านั้นอย่างแน่นหนาเมื่อเรือจมลง เหล่าพ่อค้ากลาสีเรือทั้งหลายก็จมน้ำกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำไปหมด แต่พระมหาชนกทรงมีกำลังจากอาหารที่เสวย มีผ้าชุบน้ำมันช่วยไล่สัตว์น้ำและช่วยให้ลอยตัวอยู่ในน้ำได้ดี ทรงแหวกว่าย อยู่ในทะเลได้นานถึง ๗วัน ใช้ความเพียร พยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร อันกว้างใหญ่ไพศาลแม้มองไม่เห็นฝั่ง ก็ต้องอดทนต่อความกลัวที่กลัวต่อสัตว์ทะเล สัตว์ร้ายในทะเลต่างๆ ทั้งปลาและเต่า อดทนต่อความเย็นของน้ำทะเล อดทนต่อความเค็มที่กัดกร่อนผิวหนัง มีใจที่แน่วแน่ที่จะว่ายไปให้ถึงฝั่งให้ได้โดยไม่ย่อท้อและท้อแท้ “ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายาม ว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร โภคะทั้งหลาย มิได้…สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้น” และในที่สุดก็สามารถเข้าถึงฝั่งได้

ดังนั้น บุคคลควรตั้งความเพียรพยายามไม่ว่ากิจการนั้นจะยากสักเพียงใด ก็ตาม คนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ ก็จะไม่สิ้นหวัง ไม่สิ้นความเพียรที่จะพาตนให้พ้นความทุกข์ หากผู้ใดมีความมุ่งมั่นตั้งใจสิ่งใดก็ควรพากเพียรลงมือกระทำ อย่าเพียงแต่คิดอย่างเดียวและในที่สุดท่านก็จะ “สำเร็จได้ด้วยความเพียร”


กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๔๖๗
Email- kuso2552@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา