โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทจังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

อรนุช นิสังกาศ ถ่ายภาพ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน