โครงการจิตอาสา รวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว จัดโครงการจิตอาสา รวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้วและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562