โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวอรวรรณ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดสระแก้ว มาร่วมเป็นวิทยากร
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน