สำนักงานสกสคจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ชพค./ชพส. ข้าราชการครูผู้รับบำนาญและบุคลากรทางการศึกษามีรายได้เสริมจากรายได้ประจำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะจัดหลักสูตรการทำขนมทองม้วนกรอบและขนมชั้น ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ในการนี้จึงขอความร่วมมือผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานสกสคจังหวัดสระแก้ว โทร 037 425390
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา