วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ต่อ ดร.อำนาจ วิชญานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นเป็นประธาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำครูปฐมวัยทั้ง ๕ จังหวัด เข้าประชุมโครงการฯ และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีผลงานที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งในครั้งที่ ๑ นี้ จัดที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา