โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๗:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สอบถามได้ค่ะ