นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการใต้ร่มพระบารมีน้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมร่วมใจภักดิ์รักในหลวง bike for king โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คีตะมวยไทย 10 ท่าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ที่หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีนักปั่นจักรยานและผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา