ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

บัญชีรายละเอียดสนามสอบ/ห้องสอบ ภาค ก และภาค ข (ข้อเขียน)

1. สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว

ภาษาอังกฤษ

ฟิสิกส์

นาฏศิลป์

การเงินและบัญชี

ดนตรีศึกษา

ดนตรีสากล

ศิลปศึกษา

แผนผังสนามสอบ โรงเรียนสระแก้ว ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ 2563

2. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ปฐมวัย

ภาษาไทย

จิตวิทยาและการแนะแนว  

คณิตศาสตร์

แผนผังสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563

3. สนามสอบโรงเรียนอรัญประเทศ

พลศึกษา

ประถมศึกษา

คหกรรม

ภาษาจีน

แผนผังสนามสอบ โรงเรียนอรัญประเทศ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563 

 

 

สอบถามได้ค่ะ