สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ (ขอใช้บัญชี กศจ.เชียงราย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ขอใช้บัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑, เขต ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จำนวน ๑๑ ราย โดยมี ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางนัธนริทร์ ปู่ชู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เข้าพบปะและปฐมนิเทศผู้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ร่วมพบปะและแนะแนวทางการปฏิบัติตน ในวิถีทางราชการด้านวิชาชีพครู อีกด้วย