เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  โดยมี นายปริญญา  โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และในพิธีประธานสงฆ์นำพระสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา