เดินรณรงค์ “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนท่าเกษมพิทยา และ กกต.จังหวัดสระแก้ว เดินรณรงค์จากที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ผ่านตลาดสระแก้ว โดยมีนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการรณรงค์ครั้งนี้