คลิกที่นี่  ⇒ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข 38 ค (2) ทั่วไปเป็นวิชาการ