เผยแพร่เอกสาร “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์”

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงขอเผยแพร่เอกสาร “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์”