ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๒ อัตรา โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๒ อัตรา โดยให้ไปรายงานตัว ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖