ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

คลิก ⇒ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ

คลิก ⇒ แนบท้ายประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ

ข่าวที่ผ่านมา