ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2565

2.เอกสารหมายเลข 1

3.เอกสารหมายเลข 2

4.เอกสารหมายเลข 3

5.เอกสารหมายเลข 4

6.เอกสารหมายเลข 5

7.เอกสารหมายเลข 6

8.เอกสารหมายเลข 7

(รวมประกาศทั้งหมด) ประกาศรับสมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2565

ข่าวที่ผ่านมา