มติ กศจ.สระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่องอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามคำร้องขอของตนเอง ไปดำรงตำแหน่งว่างในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

มติ กศจ.สระแก้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่องอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ตามคำร้องขอของตนเอง

คลิก ⇒ มติ กศจ.สระแก้ว ครั้งที่ 3-2565 เรื่องการย้ายครู

หรือ  QR COD