นายสมาน เวียงปฏิ (ศธจ.สระแก้ว) เยี่ยมชมหน่วยงานทางการศึกษาออกบูธงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ณ อุทยานพุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว และ 

ข่าวที่ผ่านมา