ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ รร.เอกชน ดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับ
“เข็มสดุดีทองคำและโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน” ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ รร.เอกชน ดีเด่น