ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้