สั่งลูกน้องทำงานบ้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนและพวก สั่งบุคลากรไปทำความสะอาดบ้านพักส่วนตัวในเวลาและใช้รถยนต์ราชการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราชการเป็นความผิดอาญา ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถูกลงโทษจำคุกคนละ ๓ ปี ๔ เดือน และปรับคนละ ๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท

สอบถามได้ค่ะ