แหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรม

วันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๖ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน

สอบถามได้ค่ะ