การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้