ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) ตามมติ กศจ.สระแก้ว ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) ตามมติ กศจ.สระแก้ว ในการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

คลิกที่นี่ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู