เดือน: มีนาคม 2021

การติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสระแก้ว) 

วันที่ 29 มีนาคม 256…

สถิติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

สรุปจำนวนผู้สมัครราย…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัคร ใบสมั…

ข่าวที่ผ่านมา