เดือน: เมษายน 2021

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ด่วน ! ผู้มีสัญชาติไ…

รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศย้ายโอน 38 ค.(…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ม…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 ปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564…