เดือน: เมษายน 2021

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ด่วน ! ผู้มีสัญชาติไ…

รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศย้ายโอน 38 ค.(…