เดือน: พฤษภาคม 2021

จัดอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดสระแก้ว แก่ครูจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 11 โรงเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 25…

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษ…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 25…

ข่าวที่ผ่านมา