เดือน: มกราคม 2022

วันที่17 มกราคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่17 มกราคม 2565 นายสมาน เ…

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ถ่ายทำวิดีทัศน์และสารคดีด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เบบเชิงรุก Active Learning

วันที่12 มกราคม 2565 นางสาวกมล…