ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ ณ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐๐ แห่ง โดยมี ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม