วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ณห้องประชุมแสงสุริยะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา