ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายวัลลภ ประวัติวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวังน้ำเย็น นายอำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกเหล่ากาชาด ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายเงินพระราชทาน ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓  แห่ง ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น นักเรียนทุนฯ จำนวน ๕ ราย โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น นักเรียนทุนฯ จำนวน ๑๐ ราย และโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม อำเภอเขาฉกรรจ์ นักเรียนทุนฯ จำนวน ๖ ราย