เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวบัณฑิตา บัวผัน พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้