องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดกาญจนบุรีประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้กรณีบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์  http://www.kanpao.go.th  หรือที่ลิงค์นี้  http://www.kanpao.go.th/images/Job/job11july65.pdf

ข่าวที่ผ่านมา