ปลูกและดูแลผักสวนครัว

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปลูกและดูแลผักสวนครัว ณ บริเวณอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว