รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้