ประกาศ วัน เวลา สถานที่และข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วัน เวลา และสถานที่สอบ

คลิก ⇒ ประกาศ วัน เวลา สถานที่และข้อปฏิบัติการประเมิน ภาค ค

คลิก ⇒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ข

คลิก ⇒ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ข