การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานที่ประชุม เพื่อร่วมกันคัดเลือกสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๗๓ โรงเรียน

สอบถามได้ค่ะ