วันที่ 26 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับในการมารับตำแหน่งใหม่ของนายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา