วันที่ 26 มกราคม 2565 นางโสภิณ วิริยะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางโสภิณ วิริยะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว นำผู้แทนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของนายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว