ร่วมพิธีสักการะพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายวรัญญู บัวอินทร์ และบุคลากร ศธจ.สระแก้ว ร่วมพิธีสักการะพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าร้านกาชาด “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี ๒๕๖๖