ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว